Specyfika naprawy hakowców. Co warto wiedzieć?

Stan techniczny hakowców należy regularnie kontrolować. Wynika to przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo osób obsługujących te urządzenia oraz tych znajdujących się w ich pobliżu. Oprócz tego konieczność przeprowadzania przeglądów wynika z obowiązku prawnego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawidłowość funkcjonowania hakowców trzeba poddawać ocenie przynajmniej raz do roku. Jeśli podczas takiej kontroli zostaną wykryte nieprawidłowości, niezwłocznie należy je wyeliminować. O czym trzeba pamiętać, zanim sprzęt trafi do naprawy?

Do naprawy hakowców potrzeba uprawnień

Naprawa hakowców to nierzadko skomplikowany proces, który wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne muszą być wykonywane zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Z tego powodu serwisu nie można zlecać przypadkowym osobom. Nie warto też podejmować się naprawy samodzielnie. Konserwacją tego typu sprzętu powinna się zająć firma, której pracownicy posiadają uprawnienia wydane przez UDT. Taką fachową naprawę hakowców oraz konserwację dźwigów w Łodzi oferujemy w ramach naszej działalności.

Pełna naprawa nie zawsze bywa możliwa

Trzeba być świadomym, że serwis hakowców obejmuje różny zakres prac naprawczych, co przekłada się na różny czas oczekiwania na sprawny sprzęt. Niekiedy mogą to być standardowe czynności konserwacyjne, takie jak np. likwidacja luzów czy uszczelnienie siłowników. Innym razem serwis może być bardziej wymagający. Przykładem jest konieczność regeneracji siłowników lub naprawa uszkodzeń mechanicznych. Ponadto w niektórych przypadkach naprawa może okazać się niewystarczająca. Bywa tak, że należy liczyć się z potrzebą wymiany części na nowe. To z kolei nierzadko wiąże się z oczekiwaniem na komponenty oraz wyższymi kosztami całego zlecenia.

Ładowanie kontenera