W jaki sposób konserwuje się podnośniki koszowe?

Zgodnie z przepisami, ale i też ze względu na bezpieczeństwo użytkowania podnośniki koszowe wymagają regularnych kontroli stanu technicznego. Przeglądy należy przeprowadzać tak często, jak zaleca je producent w karcie gwarancyjnej oraz według rozporządzeń Urzędu Dozoru Technicznego. Kontrole nie powinny być też pomijane w przypadkach, gdy pojawiają się wątpliwości co do bezpieczeństwa korzystania ze sprzętów bądź też w razie awarii ich części. Równie ważne co przeglądy są też cykliczne konserwacje podnośników koszowych. Jakie czynności obejmują?

Konserwacja podnośników koszowych – na czym polega?

W ramach konserwacji podnośników koszowych również dokonuje się dokładnego przeglądu poszczególnych części. Podczas takiej kontroli ocenia się stopień ich eksploatacji, a w razie wykrycia nieprawidłowości dokonuje regeneracji lub wymiany zużytych komponentów. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma stosowanie się do wskazówek producentów. To ich zalecenia określają zakres cyklicznie przeprowadzanych prac konserwacyjnych. Jeśli zgodnie z nimi konserwacja obejmuje wymianę określonego elementu po upływie danego czasu, trzeba się do tego zalecenia zastosować.

Prace konserwacyjne oznaczają też naprawy drobnych usterek oraz modernizacje systemów. Takie unowocześnienia maszyn mają na celu usprawnienie obsługi podnośników, zapewnienie ich najwyższej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa użytkowania. Ponadto kluczowym elementem konserwacji podnośników koszowych są również likwidacje luzów i wycieków. Poza tym dokonuje się przeglądów układu hydraulicznego oraz instalacji elektrycznej. W czasie takich prac uzupełnia się i wymienia wszystkie płyny eksploatacyjne, a także smaruje takie elementy jak np. prowadnice, przeguby czy mechanizmy obrotu kosza.

Niebieski podnośnik koszowy