Blog Jakiej firmie powierzyć naprawę dźwigu?

Bezpieczeństwo pracy na wysokościach zależy do wielu czynników. Stosowanie się do zasad BHP, dbałość o środki ochrony osobistej czy też wykonywanie pracy w odpowiednich warunkach to część z nich. Szczególnie istotne znaczenie ma też sprawność urządzeń dźwignicowych. Z tego powodu konieczny jest ich regularny serwis. Aby móc go przeprowadzić, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Komu powierzyć naprawę dźwigów w razie nieprawidłowości? Jakiej firmie zlecić serwis? W dzisiejszym artykule odpowiadamy na te pytania i wyjaśniamy, kto może podjąć się naprawy urządzenia dźwignicowego.

Komu zlecić naprawę dźwigu?

Urządzenia dźwignicowe podlegają dozorowi technicznemu. Oznacza to, że zarówno ich konserwacji, jak i naprawy mogą dokonywać wyłącznie osoby, które mają uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. Z tego powodu firmy, które oferują prace serwisowe dźwigów, muszą zatrudniać wyłącznie fachowców o określonych kwalifikacjach. Ich wiedza i odpowiednie przeszkolenie mają znaczenie nie tylko dla przywrócenia prawidłowej pracy urządzeń, ale przede wszystkim dla zapewnienia bezpieczeństwa osób je obsługujących oraz znajdujących się w ich pobliżu. Wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie wyróżniają m.in. fachowców zatrudnionych w firmie Henryka Szokalskiego, która oferuje serwis i naprawę dźwigów w Łodzi i okolicach.

Kwalifikacje zawodowe mechaników, elektroników, frezerów, tokarzy i spawaczy to jednak nie wszystko. Szczegółowej regulacji Urzędu Dozoru Technicznego podlega też sama technologia naprawy dźwigów. Odpowiednie normy i wymagania muszą spełniać wszystkie maszyny i sprzęty wykorzystywane podczas prac serwisowych. Dodatkowo w obowiązku każdej firmy, oferującej takie usługi, jest też powołanie specjalnego organu, który będzie odpowiedzialny za ocenę jakości dokonywanych napraw zgodnie z regulacjami UDT. Przed wyborem usługodawcy warto zatem sprawdzić, czy może się pochwalić odpowiednimi uprawnieniami oraz, czy zatrudnia przeszkolonych pracowników. Takie uprawnienia potwierdzają np. odpowiednie certyfikaty.

Mechanik