Kiedy należy oddać dźwig do serwisu?

Dźwigi znajdują szerokie zastosowanie m.in. w budownictwie. Od ich sprawności często zależy tempo realizacji inwestycji oraz bezpieczeństwo pracowników. Aby mieć pewność, że maszyny działają sprawnie, konieczne jest wykonywanie cyklicznych przeglądów. Regularny serwis dźwigów zmniejsza ryzyko wypadków podczas pracy oraz przedłuża żywotność urządzeń. Wynika również z obowiązku prawnego, zgodnie z którym właściciel maszyny jest zobowiązany do wykonywania badań okresowych i eksploatacyjnych w określonych terminach. O tym, kiedy należy oddać dźwig do serwisu, piszemy w dalszej części artykułu.

Jak często należy serwisować dźwig?

Serwis i naprawę dźwigów w Zduńskiej Woli oferuje firma Naprawa dźwigów – Henryk Szokalski. Częstotliwość prac serwisowych zależy od kilku czynników. Po pierwsze istotne są zalecenia producenta maszyny. Po drugie znaczenie mają procedury określone przez Urząd Dozoru Technicznego. Zgodnie z przepisami dźwigi powinny podlegać przeglądom konserwatorskim przynajmniej raz w roku. W zależności od rodzaju maszyny i warunków jej eksploatacji przeglądy wykonuje się zwykle co 30, 60 lub 90 dni. Prace serwisowe muszą być systematycznie rejestrowane w dzienniku konserwacji urządzenia. Poza przeglądami okresowymi w przypadku dźwigów ważne są także doraźne badania eksploatacyjne, których celem jest sprawdzenie stanu technicznego maszyny.

Doraźne badania eksploatacyjne nie mają z góry określonego terminu. Najczęściej jednak wykonuje się je po modernizacji maszyny lub wymianie jej wadliwych części. Oprócz tego serwis dźwigów powinien obejmować także badania powypadkowe lub poawaryjne. Do serwisu bezwzględnie należy oddawać maszyny, które uległy bądź mogły ulec uszkodzeniom podczas wypadku lub innego niebezpiecznego zdarzenia. Dźwigi należy również serwisować w każdym przypadku, gdy zauważy się pewne nieprawidłowości podczas wykonywania rutynowych prac. Każde odstępstwo od normy powinno zostać skontrolowane przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Nie należy bagatelizować nawet drobnych usterek, które mogą przerodzić się w kosztowne awarie.

Dźwig i niebo