Jak zapobiegać usterkom dźwigów?

Dźwigi wykorzystuje się do różnego rodzaju prac budowlanych i ziemnych. Ich prawidłowa eksploatacja jest gwarancją wydajnej pracy oraz bezpieczeństwa pracowników. Intensywne użytkowanie maszyn wpływa jednak na to, że ich komponenty z czasem się zużywają. Ponadto niekiedy z pozoru nieznaczne usterki mogą prowadzić do poważnych awarii, które wyłączają urządzenia z użytkowania na kilka tygodni i narażają właścicieli sprzętów na wysokie koszty naprawy. Aby nie dopuścić do przestojów w pracy oraz nie narażać swojego budżetu na nieplanowane wydatki, należy regularnie serwisować dźwigi. O tym, jak duże znacznie w eksploatacji dźwigów mają regularne przeglądy, piszemy w dalszej części artykułu.

Regularne przeglądy sposobem na uniknięcie awarii dźwigów

Skutecznym sposobem, który pozwala uniknąć kosztowych awarii dźwigów, jest przede wszystkim ich użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. W związku z tym trzeba zwracać uwagę na warunki eksploatacji czy też na maksymalny udźwig maszyny. Ponadto w razie jakichkolwiek nieprawidłowości nie należy samodzielnie podejmować się naprawy, a oddawać sprzęty do specjalnych serwisów. Nie mniej ważne są okresowe przeglądy dźwigów. Dzięki konserwacji dźwigów nie tylko można potwierdzić ich sprawność, ale także wykryć ewentualne usterki, które zbagatelizowane, mogłyby doprowadzić do poważnych uszkodzeń w przyszłości. Co więcej, konieczność wykonywania takich przeglądów nie jest wyłącznie sposobem na przedłużenie żywotności dźwigów, ale wynika również z obowiązku prawnego.

Zakres oraz częstotliwość serwisów określają zarówno zalecenia producenta zawarte w instrukcji obsługi urządzeń, jak i również przepisy Urzędu Dozoru Technicznego. Zwykle przyjmuje się, że dźwigi powinny podlegać przeglądom przynajmniej raz w roku. W ten sposób można kontrolować stan poszczególnych części oraz na bieżąco przeprowadzać prace konserwatorskie. Podczas takich przeglądów nie tylko ocenia się stan techniczny urządzenia, ale także testuje elementy odpowiadające za bezpieczeństwo użytkowania dźwigów. Ponadto zwykle dokonuje się drobnych napraw oraz czyści i smaruje elementy robocze, co istotnie wpływa na efektywność pracy urządzenia dźwignicowego.

Żółty żuraw