Jak często należy poddawać konserwacji podnośniki?

Dźwigi warsztatowe, w tym również podnośniki nożycowe podlegają dozorowi technicznemu, a to wymusza na warsztatach spełnienie określonych obowiązków jak przeprowadzanie okresowych konserwacji i opłacania kosztów dozoru. Co właściciel podnośnika musi wiedzieć na ten temat?

Wymóg przeprowadzanych badań

Właściciele warsztatów zobowiązani są do zgłoszenia podnośnika do dozoru technicznego i corocznego opłacania badań. Obowiązek ten nie dotyczy leasingodawców i dostawców podnośników. W przypadku osób fizycznych teoretycznie nie trzeba tego zgłaszać, chyba że urządzenie będzie używane do celów zarobkowych. Badań UDT wymagają zarówno podnośniki stacjonarne, jak i przenośne. Podnośniki o udźwigu do 2000 kg, które nie są przeznaczone do przebywania pod nimi osób i nie służą do podnoszenia całych pojazdów, podlegają tzw. uproszczonemu dozorowi. Takich urządzeń nie trzeba zgłaszać do UDT, lecz niezbędne jest przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Są one więc zwolnione z corocznej opłaty za dozór. Oznacza to, że w niektórych przypadkach trzeba płacić za serwis w prywatnej firmie a do tego co roku opłacać UDT. Eksploatacja podnośnika bez zezwolenia UDT, wbrew decyzji urzędu o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu naraża właściciela na grzywnę oraz karę ograniczenia wolności.

Różne rodzaje badań

W urzędach objętych dozorem pełnym wykonuje się badania okresowe, podczas których sprawdza się księgę rewizyjną, dziennik konserwacji urządzenia, protokoły pomiarów elektrycznych i zaświadczenia kwalifikacyjne osoby konserwującej urządzenie. Badanie wymaga oględzin oraz sprawdzenia podnośnika pod kątem odpowiednio dużego obciążenia. Natomiast badanie doraźne wykonuje się w przypadku nadzoru nad urządzeniami objętymi dozorem ograniczonym. Termin uzależniony jest od rodzaju danego podnośnika. W ten sposób ustala się, czy zrealizowano zalecenie z protokołu poprzedniego badania oraz czy nie powstały szkody lub zmiany stanu, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie zagrożenia przy eksploatacji urządzenia w przyszłości. Badanie to przeprowadza się np. po wykonaniu montażu w nowej lokalizacji, przeprowadzeniu modernizacji, naprawy lub wymiany elementu

Konserwacje dokonywane w poszczególnych urządzeniach

Oczywiście podnośniki mogą wymagać także napraw serwisowych. Wykonuje się je w certyfikowanych firmach, gdzie dokonywane są różnego rodzaju prace. Muszą je wykonywać serwisanci mający odpowiednie kwalifikacje. Czynności konserwacyjne maszyn zależne są od wskazówek producentów. Poszczególne części i układy przeważnie mają różne stopnie eksploatacyjne i wymagają odrębnego sprawdzania poziomu zużycia i innego czasu wymiany. Skuteczna naprawa podnośników zależna jest również od dostępu części zamiennych. Z tego względu poszczególne firmy przeważnie specjalizują się w maszynach wybranych producentów.

Mężczyzna w kasku