Jak działają żurawie leśne?

Jak sama nazwa wskazuje, żurawie leśne wykorzystywane są do prac leśnych, czyli przede wszystkim do załadunku i rozładunku drewna. Tego typu pojazdy muszą być wytrzymałe, mocne i wydajne. Poszczególne modele różnią się przeznaczeniem, które wpływa na ich konstrukcję. W tym tekście możesz przeczytać, jak dokładnie działają te maszyny.

Charakterystyka pracy żurawia leśnego

Pod względem budowy żurawie leśne różnią się od żurawi ogólnego stosowania. Są one konstruowane w oparciu o inne wytyczne, które przewidują większe natężenie pracy liczone w liczbie zmian naprężeń w danym okresie. Niektóre żurawie wyposaża się w podwójną dźwignię między ramieniem wewnętrznym i zewnętrznym. Poprawia to parametry udźwigu i zwiększa możliwości operowania, co przyczynia się do łatwiejszego załadunku. Żurawie leśne występują także jako urządzenia stacjonarne np. w zakładach przetwórczych. Zwiększenie prędkości działania generuje duże siły bezwładności przy podnoszeniu i opuszczaniu, co wymaga zastosowania rozbudowanych układów hydraulicznych. Często używa się dwuobwodowych układów hydraulicznych z dwiema pompami lub jedną podwójną.

Budowa ramienia

W tradycyjnych żurawiach hydraulicznych wykonywane są 4 podstawowe ruchy robocze:

  • ramienia głównego,
  • ramienia wysuwanego,
  • teleskopowanie ramion,
  • obrót kolumny żurawia.

Żurawie leśne mają dodatkowo ruchy związane z zasilaniem rotatora i ruchem chwytaka. Oznacza to, że za pomocą rozdzielacza hydraulicznego uzyskuje się 6 funkcji. Także poszczególne elementy różnią się pod względem rozmiarów. Kolumna, na której umieszcza się siedzisko lub kabinę operatora, przeważnie jest wyższa. Ramię wewnętrzne także jest dłuższe niż w żurawiach ogólnego stosowania. Natomiast ramię zewnętrze ma maksymalnie 2 ramiona teleskopowane hydraulicznie. Wynika to z wymogu precyzji operowania wysięgnikiem bez potrzeby stosowania dużego wysięgu. Siłowniki wysuwu ramion i przewody hydrauliczne zazwyczaj umieszcza się w wysięgniku, by nie zostały one uszkodzone ładunkiem podczas pracy.

Położenie żurawia na pojeździe

Montaż żurawia uzależniony jest od przeznaczenia samochodu. W przypadku przewozu z wykorzystaniem wózków do drewna dłużycowego montuje się je za kabiną. Jednak do przewożenia drewna w pojeździe z przyczepą żuraw znajduje się na tylnym zwisie, co umożliwia załadunek samochodu i przyczepy. Ze względu na charakter pracy w żurawiach leśnych ogranicza się stosowanie układów elektronicznych. Wyróżnia się modele składane, przeznaczone do załadunku ciężkiego lub montowane na pojazdach i zaprojektowane do wywozu drewna. Naprawa żurawia leśnego będzie więc zależała od jego rodzaju i dopasowania odpowiednich części zamiennych. Pod wieloma względami ich konstrukcja przypomina żurawie recyklingowe, ponieważ w obu przypadkach używane są takie same elementy konstrukcyjne. Natomiast w porównaniu do żurawi ogólnego stosowania żurawie leśne są cięższe i solidniejsze.

Żuraw leśny