Resurs – przegląd specjalny

Czym w zasadzie jest resurs? Najprościej ujmując: tak nazywana jest żywotność urządzenia. Jednak pytań nasuwa się więcej, m.in. jakich urządzeń się to tyczy? Na czym dokładnie polega przegląd i co obejmuje? Czy jego wykonanie jest obowiązkowe ze strony użytkownika? Postaramy się prosty sposób wyjaśnić wszelkie kwestie związane z tym tematem.

Najważniejsze informacje o przeglądzie specjalnym

Dokładna definicja resursu podana jest w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, które weszło w życie w 2018 roku. Termin resursu określa parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego danego sprzętu. Stan ten jest natomiast oceniany na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji (uwzględniając przy tym rzeczywiste warunki użytkowania).

Dozorowi UDT podlegają takie urządzenia transportu bliskiego, jak m.in.:

  • dźwigi – osobowe, towarowe, budowlane itp.,
  • dźwigniki,
  • podesty ruchome,
  • żurawie,
  • podnośniki,
  • suwnice, wciągniki, wciągarki,
  • ładowarki teleskopowe,
  • wózki widłowe,
  • wyciągi towarowe.

Obliczanie resursu

Parametry, które są potrzebne do prawidłowego obliczenia stopnia wykorzystania resursu, są precyzyjnie określone przez ustawodawcę. Najważniejsze informacje w przypadku większości urządzeń to zazwyczaj ilość oraz długość cykli pracy urządzenia, a także przenoszone obciążenie czy wysokość podnoszenia.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że określenie resursu ciąży na osobie eksploatującej daną maszynę. W związku z tym konieczne jest zlecenie przeprowadzenia oceny stanu (obliczenie resursu warto powierzyć kompetentnej firmie, posiadającej wiedzę w zakresie konserwacji maszyn i ich specyfiki), a także regularne gromadzenie dokumentacji. Posiadanie aktualnych dokumentów jest jednym z zobowiązań, które trzeba spełnić, aby odebrać maszynę przy corocznym badaniu przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Warto przygotować takie elementy, jak dziennik konserwacji, księgę rewizyjną maszyny, a także druk potwierdzający resurs danej maszyny.

Animowany podnośnik