Najczęstsze przyczyny awarii platform nożycowych

Podnośniki posiadają szereg zastosowań. Wykorzystywane są w pracach wykończeniowych i montażowych na znacznych wysokościach zarówno na zewnętrz, jak i wewnątrz budynków. Do najpopularniejszych typów należą platformy nożycowe. Jej niewątpliwą zaletą jest przede wszystkim rozmiar i funkcjonalność. Bez konieczności budowania rusztowań pracę można wykonywać na dużych wysokościach (w zależności od modelu jest to nawet kilkanaście metrów). W przypadku, kiedy dochodzi do awarii a przez to wstrzymania prac, traci na tym firma oraz klient. Warto pomyśleć o tym wcześniej, aby uniknąć przykrych konsekwencji tego typu zdarzeń.

Przyczyny awarii platform nożycowych

Istnieje wiele przyczyn, które wywołuje awarie platform nożycowych. Najczęściej jednak odpowiada za to błąd człowieka, np. nieprawidłowe użytkowanie sprzętu, niewystarczający zakres szkoleń lub szkolenie przeprowadzone w sposób wadliwy, niewłaściwy nadzór w trakcie działania podnośnika, nieumiejętna ocena zagrożenia związanego z charakterem wykonywanej pracy czy nieprzestrzeganie podstawowych zasad BHP przez użytkowników sprzętu. Eksperci z branży podkreślają, że to przede wszystkim na pracodawcach spoczywa obowiązek odpowiedniego przeszkolenia pracowników tak, aby zachowywali oni zasadnicze wytyczne odnośnie użytkowanego sprzętu. Ma znaczenie głównie specyfika miejsca, w jakim platforma nożycowa jest wykorzystywana. Dodatkowo, równie ważnym jest odpowiedni serwis posiadanego podnośnika. Jeśli jednak dojdzie do awarii, naprawę platform nożycowych powinno się zlecić fachowcom, którzy przywrócą sprzęt do pełnej funkcjonalności.

Platforma nożycowa