Bezpieczna praca żurawi. O czym należy pamiętać?

Praca z użyciem ciężkiego sprzętu, na którego obsługę wymagane są odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, wymaga zachowania wielu procedur związanych z BHP. Są one kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa osób, a także mienia. Pierwszą kwestią, o którą należy zadbać, jest profesjonalne zabezpieczenie terenu, za które odpowiada kierownik prac oraz jego podwładni.

Jak zabezpieczyć teren, a na którym pracuje żuraw?

Praca żurawia i wszelkiego rodzaju podnośników ma to do siebie, że osobom postronnym, a także pracownikom terenu trudno zorientować się w ewentualnym niebezpieczeństwie, o ile nie jest dobrze sprecyzowane. Wiąże się to ze specyficzną charakterystyką niebezpieczeństwa występującego w strefie pracy żurawia, jaką są ewentualne spadające przedmioty, a w przypadku prac rozbiórkowych niestabilne elementy konstrukcji. Przed przystąpieniem do prac, należy w pierwszej kolejności widocznie oznakować teren, na którym żuraw będzie pracował. Robi się to za pomocą czerwonej taśmy lub całkowicie odgradza się teren niebezpieczny, tak by osoby postronne nie miały możliwości się tam dostać. Ponadto należy wywiesić znaki i tabliczki informujące o niebezpieczeństwie.

Naprawa i konserwacja żurawia w miejscu pracy

Często zdarza się, że żuraw znajdujący się na placu budowy lub w innym terenie roboczym wymaga naprawy, lub konserwacji. Na czas prac należy także profesjonalnie zabezpieczyć teren, aby żadne osoby nie były narażone na zagrożenie, jakim są spadające przedmioty, takie jak na przykład spadające narzędzia. Profesjonalna firma, która zajmuje się naprawą żurawi, nie dopuszcza do takich sytuacji, lecz biorąc pod uwagę wymogi BHP, teren mimo wszystko powinien być zabezpieczony. Ponadto osoby, które ze względu na wykonywane obowiązki się na nim znajdują, powinny korzystać ze środków ochrony osobistej, takich jak kaski. Samo wykonywanie niebezpiecznych manewrów związanych z żurawiem powinno być również sygnalizowane poprzez sygnały dźwiękowe lub świetlne.

Żuraw