Na czym polega konserwacja dźwigów?

Dźwigi i żurawie podobnie jak większość specjalistycznych, zaawansowanych technologicznie maszyn, sprzętów i urządzeń przemysłowych wymagają okresowej konserwacji. O tym, że naprawimy niemal każdą usterkę w żurawiu leśnym wiedzą praktycznie wszyscy, że zajmujemy się profesjonalną konserwacją i serwisem gwarancyjnym dźwigów Palfinger i HMF również. Ale, że konserwacja dźwigów nie jest naszym widzi mi się, a wymogiem prawnym, wie już trochę mniej osób, stąd pomysł na artykuł.

Czym w ogóle jest konserwacja dźwigów?

Konserwacja dźwigów ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania dźwigu, zgodnie z jego przeznaczeniem, w każdych warunkach środowiskowych pracy. Jako że dźwigi należą do grupy urządzeń podlegających dozorowi UDT, proces i konieczność ich konserwacji wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468) oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890). Brzmi poważnie, bo i sprawa jest niezwykle ważna. Od dobrego stanu technicznego tych maszyn zależy bowiem nie tylko bezpieczeństwo otoczenia, środowiska, ale przede wszystkim od ich sprawności zależy życie i zdrowie ludzi.

Jak powinna wyglądać usługa konserwacji dźwigów?

Przeprowadzając konserwację dźwigów, należy wykonać szereg czynności, których zadaniem jest wczesne reagowanie na nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów i obejmuje takie czynności jak:

  • sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych, cięgien nośnych oraz układów hamulcowych,
  • sprawdzenie funkcjonowania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
  • weryfikacja prawidłowości obsługi urządzenia,
  • działania urządzeń sygnalizacyjnych, oświetleniowych i sterujących.

W przypadku dźwigów i innych maszyn podlegających dozorowi UDT należy okresowo pamiętać o kontrolach instalacji przeciwpożarowej. Należy ją przeprowadzać minimum raz na 12 miesięcy wraz z oceną konstrukcji nośnej dźwigu, jego połączeń konstrukcyjnych.

Jak często poddawać dźwigi pracom konserwacyjnym?

O tym, jak często poddawać dźwigi pracom konserwacyjnym decydują dwie rzeczy:

  • Procedury określone przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • Zalecenia producenta urządzenia.

Konserwacje dźwigów zatem mogą być przeprowadzane różnym cyklu, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Według obowiązujących przepisów przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwignicowych wykonywane są, co 30 lub co 90 dni. Warto zaznaczyć, że żurawie samojezdne, wieżowe, szybkomontujące, szynowe i przewoźne podlegają częstym pracom konserwacyjnym wykonywanym co 30 dni, a żurawie przenośne należy kontrolować co 60 dni. Niektóre specjalistyczne urządzenia dźwignicowe wyposażone w instalacje i aparaty elektryczne minimum raz na 2 lata, ale nie rzadziej, niż co 12 miesięcy muszą być poddawane pomiarom rezystancji. Kontrole coroczne muszą być wykonywane, gdy dźwignice pracują w skaranie ciężkich warunkach, jak: wysokie temperatury, duża wilgotność powietrza, w obecności substancji żrących. Wszelkie prace konserwacyjne wymagają pisemnego poświadczenia, dlatego konieczne jest prowadzenie dziennika konserwacji urządzeń dźwignicowych.

Dźwig