Żuraw samojezdny – dźwig i transportowiec w jednym

Żuraw samojezdny inaczej nazywany jest żurawiem samochodowym. Jak sama nazwa wskazuje jest to urządzenie dźwigowe na podwoziu samochodu ciężarowego lub specjalnie dla niego skonstruowanym podwoziu samojezdnym, które czerpie napęd z jednego lub nawet dwóch silników. Jeśli są to dwa silniki, to jeden z nich służy wyłącznie do napędu jazdy. Używa się go do przeładunku i montażu. Może pracować w dwóch trybach: transportowym i dźwigowym.

Budowa żurawia samojezdnego

Żuraw samochodowy składa się z wciągarek i wychylnego wysięgnika osadzonego na pomoście obrotowym (tak zwanej kolumnie). Taka budowa zapewnia podnoszenie i opuszczanie ciężaru, a także jego przemieszczanie poprzez obrót pomostu i zmianę wysięgu. Jeśli maszyna pracuje w trybie dźwigowym, jej podwozie jest zazwyczaj podnoszone na wysuwnych podporach (nazywanych łapami) będących integralną częścią urządzenia, w celu zapewnienia stabilności przy pracy. Należy zawsze pamiętać, że w miarę zwiększania wysięgu żurawia, zmniejsza się jego udźwig. Żuraw samojezdny może poruszać się z podwieszonym ciężarem.

W zależności od rodzaju podwozia, w jakie jest wyposażony, wyróżniamy kilka rodzajów tych żurawi:

  • żurawie samochodowe
  • żurawie gąsienicowe
  • żurawie jezdniowo-terenowe
  • żurawie terenowe kołowe

W zależności od rodzaju napędu wyróżniamy:

  • żurawie o napędzie spalinowo – mechanicznym
  • żurawie o napędzie spalinowo – elektrycznym
  • żurawie o napędzie spalinowo – hydraulicznym

Zastosowania żurawi samojezdnych

Najczęściej stosuje się je w budownictwie przy montażu obiektów przemysłowych. Wykorzystuje się je też do prac transportowych i przeładunkowych w zakładach pracy, portach, w bazach transportowych itp. Mają możliwość przemieszczania się po drogach publicznych i po placu budowy. Znajdują zastosowanie wszędzie, gdzie istnieje potrzeba mobilnego przemieszczania się dźwigu po budowie i obsługi pracowników w różnych jej miejscach.

 

Żuraw samojezdny