Jak montuje się i demontuje żurawia budowlanego?

Żuraw budowlany to charakterystyczne urządzenie, które rozpoznaje nawet dziecko. Wielu dorosłych jednak często zadaje sobie pytanie, jak montuje się i demontuje żurawia na placu budowy. Wbrew pozorom nie jest to skomplikowane zadanie. Musi być jednak wykonywane ostrożnie i rzetelnie. Montaż żurawia, najogólniej rzecz ujmując, może odbywać się na dwa sposoby.

Żuraw dolnoobrotowy

W przypadku żurawia dolnoobrotowego, przemieszcza się go do punktu docelowego, ciągnąc za ciągnikiem siodłowym lub balastowym. Gdy jeż już na miejscu, dokładnie tam, gdzie ma być zmontowany, inżynierowie rozstawiają łapy. Żurawia trzeba najpierw wypoziomować. Gdy się to uda, dopiero wtedy ustawia się wieżę do pionu. Kolejnym krokiem jest założenie przeciwwagi. Dopiero w tym momencie można montować wieżę i wysięgnik. Wieżę i wysięgnik można zamontować na dwa sposoby. Mechanicznie, czyli teleskopowo za pomocą lin i wielokrążków, oraz hydraulicznie, za pomocą siłowników. W przypadku tej drugiej metody wieża składa się z dwóch elementów połączonych zawiasem, a rozkładanych siłownikiem, co niestety uniemożliwia zmianę wysokości wieży. Wysięg rozkłada się w podobny sposób. To rozwiązanie z kolei umożliwia złożenie wysięgnika w trakcie przenoszenia ładunku podczas omijania przeszkody.

Żuraw górnoobrotowy

Montaż żurawia górnoobrotowego wygląda nieco inaczej. Elementy żurawia przewożone są na plac budowy na ciężarówkach. Żurawia montuje się na miejscu przy pomocy żurawia samojezdnego. Najpierw przygotowuje się odpowiednio podłoże, a dopiero potem rozkłada na nim podstawę żurawia. Gdy jest gotowa, mocuje się na niej wieżę. Wieża to po prostu pojedyncze elementy, które łączy się po kolei. Dzięki tej metodzie można budować wieżę aż do osiągnięcia oczekiwanej wysokości. Jednocześnie umieszcza się balast centralny. Gdy żuraw jest już dobrze zabalastowany, można przejść do montażu obrotnicy i przeciwwysięgu. Wysięgnik scala się na ziemi, podnosi w całości do góry i montuje do obrotnicy. Ostatnim etapem jest regulacja wyłączników przeciążeniowych i krańcowych żurawia. Urządzenia demontuje się po zakończeniu prac lub gdy konieczna jest naprawa żurawi.

Żurawie