Bezpieczna konserwacja podnośników

Konserwacja podnośników podlega przepisom prawnym, których bezwzględnie należy przestrzegać. Bezpieczeństwo pracy na wysokościach jest priorytetem i każdy pracodawca musi je zapewnić swoim pracownikom. Wymagania dyrektywy maszynowej wskazują, że maszyna powinna być projektowana w bezpieczny sposób od samego początku. Bezpieczeństwo użytkowania jest postawione na pierwszym miejscu, a organ dozoru technicznego decyduje o dopuszczeniu sprzętu do eksploatacji.

Uprawnienia

Konserwację podnośników może przeprowadzić fachowiec, który ma uprawnienia do takich prac. Zaświadczenie powinno być wydane przez właściwy organ dozoru technicznego. Podnośniki podlegają dozorowi technicznemu w trakcie użytkowania. O dopuszczeniu podnośnika do eksploatacji decyduje odpowiedni organ. Może to nastąpić po badaniach odbiorczych i pozytywnej decyzji organu. Konserwator bez uzgodnienia z tymże organem może jedynie dokonać wymiany elementów urządzenia. Jedynym warunkiem, jakie musi spełnić w tym wypadku, to takie same parametry techniczne i charakterystyki elementów wymienianych i zepsutych. Mogą być to elementy wyposażenia elektrycznego, hydraulicznego, pneumatycznego czy mechanicznego. Natomiast naprawa i modernizacja podnośników musi być uzgodniona z odpowiednim organem.

Zabezpieczenia

Eksploatacja podnośników skutkuje zużyciem podzespołów i poszczególnych elementów. Zachowanie właściwego stanu technicznego to nic innego jak przestrzeganie wymagań, które są zawarte w instrukcji producenta. Są to niezbędne informacje, które gwarantują bezpieczną eksploatację. Dzięki temu można uniknąć uszkodzenia podnośnika czy wypadku podczas jego użytkowania. Regularne przeglądy konserwacyjne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych fachowców. Producenci określają stosowne zabezpieczenia, które chronią obsługującego, sam podnośnik i podnoszony pojazd. Podstawowymi zabezpieczeniami są m.in. osłony, bariery, urządzenia blokujące i ryglujące ramiona podnoszące. Takie sprzęty chronią przed skutkami przecieków czy uszkodzenia elementów nośnych.

Pracownik przy dźwigu