Nowe przepisy BHP przy obsłudze żurawi

Przepisy BHP przy obsłudze żurawia i suwnicy powinny być zawarte w dokumentacji technicznej urządzenia oraz instrukcji obsługi urządzenia. Należy pamiętać, że żadne przepisy nie zastąpią zdrowego rozsądku na palcu budowy, a na bezpieczeństwo wpływa także stan techniczny urządzeń. Nawet w przypadku żurawi najbardziej znanych marek, jak chociażby Palfinger, serwis urządzenia powinien być zlecany regularnie i wykonywany przez doświadczoną firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Pamiętając o serwisowaniu urządzeń i stosując się do przepisów BHP mamy gwarancję, że na budowie nie dojdzie do katastrofy.

Stare przepisy

Obecny stan prawny w zakresie BHP przy pracy z żurawiami nie jest zadowalający. Do roku 2013 obowiązywało w tym zakresie Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. Rozporządzenie zostało jednak uchylone, a kwestię tę miały regulować inne przepisy dotyczące wymagań sprzętu roboczego. Z punktu widzenia operatorów żurawi obecne regulacje nie są jednak wystarczające i nie poruszają wszystkich istotnych kwestii.

Nowe rozporządzenie

Nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii ma dotyczyć kilku istotnych kwestii. Jeśli chodzi o czynności związane z obsługą żurawi, opracowane zostaną instrukcje bezpieczeństwa praca transportowych i procedury ewakuacji operatora z kabiny. Ustalone zostaną także kwestie wstrzymania się od wykonywania prac związanych z obsługą żurawi przy wyszczególnionych zdarzeniach, oraz wprowadzone tzw. książki dyżurów dla każdego urządzenia. Zgodnie z nowymi przepisami, żurawie powinny być wyposażone w co najmniej dwa urządzenia komunikacyjne, sygnalizator dźwiękowy, klimatyzator, termometr, anemometr oraz windy ułatwiające dostęp do kabiny. Rozporządzenie wprowadzi też szereg ograniczeń, m.in. jedna osoba nie będzie mogła wykonywać jednocześnie czynności operatora żurawia, sygnalisty i hakowego. Operator żurawia będzie mógł pracować na swoim stanowisku maksymalnie 8 godzin na dobę.

Żółte kaski