Jakie zastosowanie mają przenośniki nożycowe i jak zadbać o bezpieczeństwo?

Podnośnik nożycowy to funkcjonalne narzędzie, które używane jest przy transporcie niewielkich, stosunkowo lekkich przedmiotów na niezbyt dużą wysokość. Stosowany jest w halach produkcyjnych, transporcie, a nawet w warsztatach mechanicznych.

Zastosowanie podnośników nożycowych

Chociaż zasięg wysokościowy nie stawia podnośników nożycowych na pierwszym miejscu, to jeśli chodzi o funkcjonalność i mobilność, są one w wielu przypadkach o wiele lepszym rozwiązaniem. Dzięki niewielkim rozmiarom podnośnika nożycowego możemy go rozstawić w miejscu, do którego dźwig nie mógłby dotrzeć. Ponieważ jest on lekki, to można go rozstawić na podłożu o różnorodnej charakterystyce. Jednocześnie podnośniki nożycowe są bardzo wygodne w obsłudze. Steruje się nimi z podestu wyposażonego w mechanizm hydrauliczny. Ułatwia to prowadzenie podnośnika nożycowego oraz zwiększa efektywność pracy.

Bezpieczeństwo

Podnośniki nożycowe wyposażone są w ramę bezpieczeństwa, zawory zabezpieczające oraz mechaniczne ograniczniki. Rama, która znajduje się na całym obwodzie podestu, służy do chwilowego zatrzymania podnośnika, w chwili kiedy część podestu napotyka na przeszkodę. Podczas montażu podnośnika w gnieździe chroni nas przed porażeniem prądem system bezpieczeństwa. W przypadku pęknięcia przewodów hydraulicznych zawór bezpieczeństwa, który jest zintegrowany z cylindrem, opuszcza wolno podest. Należy jednak pamiętać, że za bezpieczną pracę na podnośniku nożycowym odpowiedzialny jest jego operator. Powinien on przestrzegać przepisów BHP i regularnie kontrolować stan techniczny podnośnika.

Serwis podnośników nożycowych

Aby podnośnik nożycowy działał poprawnie i był bezpieczny w użytkowaniu, niezbędny jest jego prawidłowy serwis. Podnośniki nożycowe objęte są pełnym nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Wiąże się to z tym, że co 12 miesięcy podnośnik nożycowy przechodzi kontrolę, podczas której zostaje sprawdzona dokumentacja konserwacji podnośnika nożycowego. Dziennik przeglądów powinien wszystkie prace naprawcze i serwisowe, które zostały wykonane. Serwis podnośników nożycowych może wykonać tylko osoba, która ma odpowiednie uprawnienia. Częstotliwość konserwacji ustalona jest co 90 dni, jeśli w instrukcji nie jest to określone inaczej, i nie rzadziej niż raz na rok. Warto zadbać o to, by serwisem zajmowały się profesjonaliści, którzy zadbają o to, by bez problemów został on dopuszczony do użytku oraz zapewniał bezpieczeństwo pracy.

Przenośnik nożycowy