Praca żurawi wieżowych w niesprzyjających warunkach

Praca żurawi na placu budowy wiąże się z pewnymi specyficznymi warunkami, które mogą utrudniać działania, a wręcz niekiedy stanowić poważną przeszkodę w realizacji niektórych działań. Bardzo istotne jest, aby przewidzieć takie sytuacje już na etapie planowania przebiegu prac. Jest to ważne nie tylko dla sprawnego przebiegu działań, ale także zapewnieniu bezpieczeństwa maszynie oraz ludziom pracującym w jej otoczeniu.

W branży budowlanej nietrudno o wypadki, które mogą skończyć się tragicznie.

Sytuacje problematyczne, które mogą wystąpić podczas pracy z zastosowaniem żurawia

Do najczęstszych sytuacji problematycznych, które mogą przytrafić się na placu budowy, gdzie stosowane są żurawie wieżowe, zaliczamy m.in.:

  • podczas pracy żurawia podczas montażu budynku może wystąpić kolizja wysięgnika lub ładunku osadzonego na haku ze ścianą istniejącego już budynku
  • gdy na placu budowy działa więcej żurawi, hak żurawia z ładunkiem (lub bez ładunku) może wejść w kolizję z ramieniem innego urządzenia, np. dźwigu teleskopowego
  • gdy w zasięgu pracy żurawia znajduje się budynek, może dojść do kolizji wysięgnika żurawia z budynkiem

To oczywiście tylko przykładowe sytuacje problematyczne, które mogą mieć miejsce na placu budowy. Nie zawsze istnieje możliwość, aby w pełni przewidzieć, w jakich warunkach będzie realizowana praca maszyny i jakie ewentualne zagrożenia mogą się pojawić. Zawsze jednak w planowaniu prac należy uwzględniać ewentualne sytuacje problematyczne, próbując je wyeliminować do minimum. Dodatkowo należy stale pozostawać w kontakcie z odpowiednią firmą, która jest w stanie dokonać przeglądu technicznego oraz niezbędnych napraw, gdy dojdzie do ewentualnych usterek. Jak najszybsza naprawa żurawi na placu budowy jest kluczowa dla przebiegu prac, pozwala uniknąć ewentualnych przestojów.

Fachowy plan prac budowlanych z zastosowaniem żurawi powinien obejmować instrukcję postępowania w przypadku sytuacji problematycznych. Niezbędne jest uwzględnienie w nim m.in. możliwych do wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, kolizji, a także zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla ludzi pracujących na danym terenie.

Animowany dźwig