Podnośnik teleskopowy

Dźwignice

Dźwignicę kojarzą się z masywnymi maszynami używanymi podczas budowy wieżowców, gmachów i biurowców. Przywożone i składane na miejscu pracy urządzenie służące do przenoszenia materiałów budowlanych. Jednak nie każda dźwignica to olbrzymi mechanizm. Funkcję unoszenia ludzi spełniają podnośniki.

Budowa podnośnika teleskopowego

Podnośnik teleskopowy jest dźwignicą o zasięgu nawet do 100 metrów, który służy do podnoszenia i opuszczania ludzi. Podnośnik zainstalowany jest na podwoziu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony lub większym.

Podnośnik zbudowany jest z kilku członów teleskopujacych. Teleskopy wysuwają się i wsuwają w płynny i skoordynowany sposób. Rama podnośnika zainstalowana jest na podwoziu samochodowym. Urządzenie wysuwa się za pomocą siłownika hydraulicznego. Na końcu podnośnika zainstalowany jest kosz posiadający system utrzymania w pozycji pionowej. Możliwość podnoszenia, wysuwania i obracania kosza zapewniają siłowniki i silniki hydrauliczne. Głównym źródłem zasilania podnośnika jest zasilacz hydrauliczny.

Podnośnik teleskopowy jest jedną z najczęściej wykorzystywanych dźwignic.

Czerwony podnośnik teleskopowy