Żuraw budowlany

Charakterystyka urządzenia

Wielkie budowle wymagają użycia wielkich maszyn. Jedną z największych jest żuraw budowlany.

Żurawie to największe urządzenia dźwignicowe, które są stosowane m.in. do budowania drapaczy chmur. Dostępne w różnych rozmiarach i wielkościach. Ze względu na mobilność wyróżnia się żurawie stacjonarne, przenośne, przewoźne, samochodowe, samojezdne lub pokładowe. Głównym parametrem urządzenia jest maksymalny moment obciążenia.

Budowa żurawia

Największe budynki wznoszone są za pomocą żurawia budowlanego, maszyny mogącej osiągnąć wysokość podnoszenia ponad 100 metrów. Dźwig może być stacjonarny, czyli zbudowany na miejscu budowy, bądź przyjezdny znajdujący się na podwoziu szynowym bądź gąsienicowym.

Maszyna zbudowana jest z kolumny i wysięgnika. W przypadku żurawi samobieżnych, portowych, stoczniowych i pływających kolumna ma kształt pionowej wieży skonstruowanej z wielosekcyjnej kratownicy. Często zredukowana jest do obrotowej podstawy, na której umieszczono wychylny wysięgnik o budowie teleskopowej. Wysięgnik może być zainstalowany w dwóch miejscach. Na zewnątrz komuny wychylony z ciągnikiem zainstalowanym na szczycie kolumny, bądź wewnątrz kolumny wyciągany za pomocą wodzaka umieszczonego na szczycie. Na końcu wysięgnika zamontowany jest cięgnik. Bywa jednak, że kolumna przyjmuje postać wysokiej kratowanej wieży, a na jej szczycie zainstalowany jest wychylny wysięgnik z ciągnikiem. W taki sposób skonstruowane są żurawie wieżowe.

Pracę żurawia umożliwia kilka silników elektrycznych odpowiedzialnych za napęd podwozia, obrotu wysięgnika, wychylenia wysięgnika, przesuwania wodzaka oraz podnoszenia haka. Maszyny współpracują ze sobą, dzięki czemu praca żurawia jest płynna i skoordynowana.

 

Żuraw to masywna maszyna budowlana umożliwiająca budowę największych budynków, gmachów i wieżowców.

Dźwig w słoneczny dzień