Jakie są najczęstsze przyczyny awarii dźwigów?

Awarie dźwigów mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak opóźnienia w pracy, straty finansowe, a nawet zagrożenie dla życia ludzkiego. W związku z tym warto przyjrzeć się bliżej temu zjawisku i poznać najczęstsze przyczyny awarii oraz elementy, które ulegają uszkodzeniu najszybciej. Zapoznanie się z tymi informacjami może pomóc w zapobieganiu problemom związanym z eksploatacją urządzeń dźwigowych oraz w utrzymaniu ich w odpowiednim stanie technicznym.

Awarie dźwigów - z jakich powodów dochodzi do nich najczęściej?

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na awarie dźwigów jest ich nieprawidłowe użytkowanie. Często wynika to z niedostatecznej wiedzy lub doświadczenia operatorów, którzy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i przeciążają urządzenia ponad dopuszczalne normy. Dodatkowo brak regularnych przeglądów technicznych oraz odpowiedniej konserwacji dźwigów w Sieradzu np. w ramach naszych usług, może prowadzić do stopniowego pogarszania się stanu technicznego dźwigu, co z kolei może skutkować awarią.

Innym istotnym czynnikiem są warunki atmosferyczne, takie jak silny wiatr, opady deszczu czy śniegu. Wpływają one na stabilność dźwigów oraz mogą prowadzić do korozji elementów konstrukcji, co z czasem może doprowadzić do awarii. Warto również wspomnieć o przypadkach wandalizmu czy kradzieży, które również mogą wpłynąć na uszkodzenie urządzeń dźwigowych.

Co w dźwigach psuje się najszybciej?

Wśród elementów, które ulegają uszkodzeniu najszybciej, warto wymienić przede wszystkim silniki oraz układy hydrauliczne. Silniki są narażone na przegrzewanie się, co może prowadzić do ich awarii. W przypadku układów hydraulicznych istotnym problemem jest przeciek płynu hydraulicznego, który może powodować spadek wydajności pracy dźwigu oraz zwiększać ryzyko wystąpienia awarii.

Kolejnym newralgicznym punktem są elementy sterujące dźwigiem, takie jak joysticki czy panele kontrolne. Ich awaria może skutkować utratą kontroli nad urządzeniem, co z kolei może prowadzić do poważnych wypadków. Dlatego też regularne sprawdzanie stanu technicznego tych elementów jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznej pracy z dźwigiem. Innym często ulegającym uszkodzeniom elementem są liny oraz łańcuchy dźwigowe. Ich zużycie może prowadzić do pęknięć czy zerwania, co z kolei może spowodować upadek ładunku oraz zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu dźwigu. Należy także pamiętać o tym, że awarie dźwigów mogą być spowodowane przez usterki w podzespołach elektrycznych, takich jak przewody czy złącza.

 

 

biały dźwig na tle nieba