Blog

Ładowanie kontenera

Stan techniczny hakowców należy regularnie kontrolować. Wynika to przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo osób obsługujących te urządzenia oraz tych znajdujących się w ich pobliżu. Oprócz tego konieczność przeprowadzania przeglądów wynika z obowiązku prawnego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawidłowość funkcjonowania hakowców trzeba poddawać ocenie przynajmniej raz do roku. Jeśli podczas takiej kontroli zostaną wykryte nieprawidłowości, niezwłocznie...

Żurawie

Żurawie samojezdne to mobilne urządzenia dźwigowe. W ich przypadku dźwignice najczęściej montuje się na podwoziach samochodowych, ale zdarza się i tak, że tworzy się dla nich specjalne jezdne konstrukcje. Wyróżnia się kilka rodzajów takich żurawi. Najpopularniejsze podziały dotyczą rodzaju podłoża oraz napędu. Znaleźć można więc żurawie jezdniowo-terenowe, kołowe, gąsienicowe czy też spalinowe i elektryczne. Wszystkie...

Niebieski podnośnik koszowy

Zgodnie z przepisami, ale i też ze względu na bezpieczeństwo użytkowania podnośniki koszowe wymagają regularnych kontroli stanu technicznego. Przeglądy należy przeprowadzać tak często, jak zaleca je producent w karcie gwarancyjnej oraz według rozporządzeń Urzędu Dozoru Technicznego. Kontrole nie powinny być też pomijane w przypadkach, gdy pojawiają się wątpliwości co do bezpieczeństwa korzystania ze sprzętów bądź też...

Żurawie

Żurawie samojezdne to urządzenia dźwigowe, które zamontowane są na podwoziach samochodów ciężarowych. Charakteryzuje je mobilność oraz udźwig większy niż u żurawi typu HDS. Tego rodzaju maszyny znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłu. Szeroko wykorzystuje się je m.in. w budownictwie, transporcie, a nawet reklamie. Okazują się niezastąpione np. przy wznoszeniu obiektów, montażu różnych instalacji czy też...

Mechanik

Bezpieczeństwo pracy na wysokościach zależy do wielu czynników. Stosowanie się do zasad BHP, dbałość o środki ochrony osobistej czy też wykonywanie pracy w odpowiednich warunkach to część z nich. Szczególnie istotne znaczenie ma też sprawność urządzeń dźwignicowych. Z tego powodu konieczny jest ich regularny serwis. Aby móc go przeprowadzić, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Komu powierzyć...

Załadunek

Platformy załadowcze zamiennie nazywa się windami załadowczymi lub ruchomymi podestami. Urządzenia posiadają napęd hydrauliczny i są automatycznie sterowane. Dzięki temu ich obsługa jest prosta i nie wymaga wysiłku. Montuje się je w samochodach ciężarowych w celu ułatwienia rozładunku i załadunku towarów. Platform używa się do podnoszenia ładunków o różnych wymiarach i wadze. Wyróżniają je szeroki zakres...

Dźwig i niebo

Dźwigi znajdują szerokie zastosowanie m.in. w budownictwie. Od ich sprawności często zależy tempo realizacji inwestycji oraz bezpieczeństwo pracowników. Aby mieć pewność, że maszyny działają sprawnie, konieczne jest wykonywanie cyklicznych przeglądów. Regularny serwis dźwigów zmniejsza ryzyko wypadków podczas pracy oraz przedłuża żywotność urządzeń. Wynika również z obowiązku prawnego, zgodnie z którym właściciel maszyny jest zobowiązany do...

Żółty żuraw

Dźwigi wykorzystuje się do różnego rodzaju prac budowlanych i ziemnych. Ich prawidłowa eksploatacja jest gwarancją wydajnej pracy oraz bezpieczeństwa pracowników. Intensywne użytkowanie maszyn wpływa jednak na to, że ich komponenty z czasem się zużywają. Ponadto niekiedy z pozoru nieznaczne usterki mogą prowadzić do poważnych awarii, które wyłączają urządzenia z użytkowania na kilka tygodni i narażają właścicieli sprzętów...

Żuraw leśny

Dziś nie trzeba liczyć już wyłącznie na siłę własnych mięśni, gdyż nowoczesne technologie pozwalają bez najmniejszego wysiłku podnosić i przenosić ciężkie i duże elementy. Potencjał technologiczny wykorzystuje się także w leśnictwie. Załadunek i transport ściętych drzew wymaga użycia specjalistycznych sprzętów, które w bezpieczny i łatwy sposób umożliwią wykonanie tego zadania. Wykorzystywane do tego celu urządzenia muszą...